Mënyra më e thjeshtë për gjetjen e informacionit mbi vendet e lira të punës dhe mundësitë e trajnimit në Shqipëri
Oferta punësimi në 65 qytete të Shqipërise, CV nga punëkërkues të interesuar, informacione të ndryshme,
të gjitha këto në rrjetin kombëtar të punësimit.

20/10/2019    Punëdhënës të regjistruar: 42685

* fushe e kerkuar
* fushe e kerkuar per informacione shtese

Regjistrimi i punëdhënësit

NIPT*   Emri
Emri i ndërmarrjes*   Mbiemri
Qarku Rruga
Rrethi Email  
Njesia Administrative Web
Zyra    
Adresa e zyres    
       
     
 
Copyright © 2013 - Shërbimi Kombëtar i Punësimit Politikat e Privatësisë Ky sistem hostohet nga AgjensiaKombëtare e Shoqërisë së Informacionit