Mënyra më e thjeshtë për gjetjen e informacionit mbi vendet e lira të punës të publikuara online në Shqipëri
Vende të lira pune të publikuara nga punëdhënës nga e gjithë Shqipëria, CV nga punëkërkues të interesuar,
informacione të ndryshme, të gjitha këto në rrjetin kombëtar të punësimit.

05/12/2016: Punëdhënës të regjistruar pranë SHKP: 34537    Vende të lira të regjistruara pranë SHKP: 37964
                     Punëdhënës të regjistruar online: 557                 Vende të lira pune të regjistruara online: 2552

RRJETI KOMBËTAR I PUNËSIMIT
PUNËKËRKUESI
PUNËDHËNËSI
HYR
Përdoruesi:
Fjalëkalimi:
Copyright © 2013 - Shërbimi Kombëtar i Punësimit Politikat e Privatësisë Ky sistem hostohet nga AgjensiaKombëtare e Shoqërisë së Informacionit